Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα της ΟΝΕ

 

“Η μεγάλη παγίδα που στήθηκε σε βάρος της ελληνικής οικονομίας, ήδη από την ένταξή μας στην ΕΟΚ το 1980, ήταν ακριβώς η άποψη που επικράτησε, ότι είμαστε μια μικρή χώρα που δεν θα μπορούσε να ανταγωνιστεί παραγωγικά τις υπόλοιπες χώρες και το βάρος θα έπρεπε να δοθεί στην ανάπτυξη του τριτογενούς τομέα δηλαδή των υπηρεσιών, όπου ενδεχομένως να μπορούσαμε να έχουμε συγκριτικό πλεονέκτημα. (Αγνοώντας, βέβαια ότι ο τριτογενής τομέας μπορεί να αναπτυχθεί μόνο σε ισχυρές βάσεις των δύο πρώτων παραγωγικών τομέων, που έρχεται να εξυπηρετήσει και οι πολιτικοί και οικονομολόγοι μας ας πάνε πάλι από την αρχή δημοτικό σχολείο…..).

Read moreΕπιχειρηματικότητα στην Ελλάδα της ΟΝΕ

GD Star Rating
loading...

Πατριωτισμός και Ευρωπαϊκή ενοποίηση

“Στην Ελλάδα από την απελευθέρωσή της και μετά κυριαρχεί μια σχολή σκέψης, τουλάχιστον στα ηγετικά κλιμάκια της χώρας, είτε αφορά στην οικονομική, είτε στη πολιτική, είτε ακόμα χειρότερα στη πνευματική ελίτ αυτής της χώρας.

Η σχολή αυτή σκέψης θέλει την Ελλάδα μια μικρή χώρα που αδυνατεί να επιβιώσει παρά μόνο ως παρελκόμενη από άλλες κυρίαρχες δυνάμεις. Έτσι, δεν είναι καθόλου τυχαίο που ποτέ η άρχουσα τάξη της χώρας μας δεν ανέπτυξε πραγματική Εθνική Συνείδηση.

Read moreΠατριωτισμός και Ευρωπαϊκή ενοποίηση

GD Star Rating
loading...