«Βερνίκος Κότερα»

Υπουργός με… πρόστιμο από την Επ. Κεφαλαιαγοράς

Είναι όντως «έκπληξη» η ανάδειξη του κ. Γιώργου Βερνίκου σε υπουργικό θώκο (στη θέση του υφυπουργού στο υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου) στην κυβέρνηση συνεργασίας που έχει πρώτιστο καθήκον τη σωτηρία της χώρας, αλλά και την αποστασιοποίηση της από τα κακώς κείμενα που οδήγησαν την Ελλάδα, ένα βήμα πριν την καταστροφή.

Read more«Βερνίκος Κότερα»

Συλλογική Διανόηση… Ενας Κοινός Δρόμος Ανέλιξης?

για Συλλογικο Προβληματισμό:

Collective intelligence is a shared or group intelligence that emerges from the collaboration and competition of many individuals and appears in consensus decision making in bacteria[clarification needed], animals, humans and computer networks. The term appears in sociobiology, political science and in context of mass peer review and crowdsourcing applications. This broader definition[clarification needed] involves consensus, social capital and formalisms such as voting systems, social media and other means of quantifying mass activity. Everything from a political party to a public wiki can reasonably be described as this loose form of collective intelligence.

According to Don Tapscott and Anthony D. Williams, collective intelligence is mass collaboration. In order for this concept to happen, four principles need to exist;

Openness
Sharing ideas and intellectual property: though these resources provide the edge over competitors more benefits accrue from allowing others to share ideas and gain significant improvement and scrutiny through collaboration.

Peering
Horizontal organization as with the ‘opening up’ of the Linux program where users are free to modify and develop it provided that they make it available for others. Peering succeeds because it encourages self-organization – a style of production that works more effectively than hierarchical management for certain tasks.

Sharing
Companies have started to share some ideas while maintaining some degree of control over others, like potential and critical patent rights. Limiting all intellectual property shuts out opportunities, while sharing some expands markets and brings out products faster.

Acting Globally
The advancement in communication technology has prompted the rise of global companies at low overhead costs. The internet is widespread, therefore a globally integrated company has no geographical boundaries and may access new markets, ideas and technology.[8]

 

ΠΗΓΉ:  http://en.wikipedia.org/wiki/Collective_intelligence

Evolution and Destination of a Nation!

Sovereign Man

Notes from the Field

Date: June 20, 2012
Reporting From: Vilnius, Lithuania

One of the things that’s really unique about this part of the world is having access to so many people with first-hand experience of living under Soviet rule.

It’s a bizarre thing to say, but the stories they have to tell are extraordinary.

Read moreEvolution and Destination of a Nation!